Nederlands Genootschap Sociale Zekerheid
Platform voor debat

Tussenbalans arbeidsmigratie: wie zijn winnaars, wie zijn verliezers?
OWNH

Arbeidsmigratie en de discussie daaromtrent is van alle tijden en ook nu, in tijden van de (Europese) verkiezingen, weer volop actueel.

Arbeidsmigratie en de verzorgingsstaat lijken met elkaar op gespannen voet te staan. Velen maken zich zorgen over uitkeringstoerisme door migranten, fraude door werkgevers en verdringing van Nederlandse werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zijn deze zorgen terecht? Of gaat het hier om misverstanden en migratiemythes? Wie zijn winnaars? Wie zijn verliezers?

Tijdens de OWNH bijeenkomst op woensdag 25 juni hebben meerdere sprekers hun licht laten schijnen op dit onderwerp.

Monique Kremer, verbonden aan de WRR, ging in op de financiƫle, sociaaleconomische en sociologische spanningen tussen arbeidsmigratie en sociale zekerheid en heeft uitgelegd hoe we de verzorgingsstaat meer migratieproof kunnen maken. Download hier de presentatie

Jurriƫn Koops, directeur van de ABU, stelde dat de arbeidsmigrant tijdelijk is en dat arbeidsmigratie permanent is en bij Europa hoort. Ruwweg de helft van de arbeidsmigranten gaat via een uitzendbureau aan de slag. Hij ging in op de rol van uitzendbureaus, de betekenis voor de arbeidsmarkt en op welke wijze arbeidsmigratie in goede banen is te leiden. Download hier de presentatie

Arne Weverling is, als wethouder in de gemeente Westland, onder andere verantwoordelijk voor arbeidsmigratie. Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de Westlandse (glastuinbouw)economie. Dat betekent dat je als gemeente verantwoordelijkheid moet nemen, daar waar de overheid aan zet is. De gemeente Westland streeft naar een eerlijk woon- en werkklimaat. Arne Weverling is hierop ingegaan tijdens het debat. Download hier de presentatie


Terug naar overzicht